FAQ -Najczęściej zadawane pytania

Ile należy czekać na pierwsze efekty pozycjonowania?

Minimalny czas na osiągniecie pierwszych efektów  szacowany jest na minimum 3 miesiące. 

Co to jest fraza?

Fraza jest to inaczej słowo kluczowe, które wpisywane jest przez użytkowników do wyszukiwarki. Przykładem frazy może być np.: budowa domów lub pozycjonowanie stron internetowych. Fraza może się składać z jednego słowa, jak również z kilku wyrazów.

Od czego zależą efekty?

Efekty pozycjonowania zależą od trzech czynników. Pierwszym z nich jest stopień trudności fraz. Im trudniejsze frazy, tym dłuższy czas oczekiwania na efekty. Drugim elementem jest poziom merytoryczny oraz techniczny strony internetowej. Trzecim czynnikiem mającym wpływ na pozycjonowanie są metody, jakimi się pozycjonuje daną stronę.

Co jest potrzebne do rozpoczęcia pozycjonowania?

Do rozpoczęcia pozycjonowania należy przygotować dostęp do panelu zarządzania treścią CMS oraz dostęp do serwera FTP. Oprócz tego należy przeprowadzić optymalizację strony oraz dobrać odpowiednie słowa kluczowe.

Jakie są koszty pozycjonowania?

Koszty uzależnione są od ilości słów kluczowych, na jakie ma być pozycjonowana strona oraz od wybranej formy płatności, a także od poziomu trudności fraz.

Czy korzystając z usługi, można otrzymać bana lub filtr?

Dysponujemy metodami, które są odporne na zmianę algorytmów Google.pl. Metody te są zgodne z wymaganiami wyszukiwarek. Od początku istnienia firmy, nigdy żaden z naszych klientów nie otrzymał filtra ani bana.

Z jakich metod pozycjonerskich korzystacie?

W procesie pozycjonowania wykorzystujemy własne zaplecza pozycjonerskie, a także korzystamy z bezpiecznych miejsc do zamieszczania linków. Nie korzystamy z systemów wymiany linków, ani automatów, które mogą zaszkodzić.

Na jaki okres zawierane są umowy?

W przypadku umowy rozliczanej na efekt, najkrótszy okres wynosi 12 miesięcy. W przypadku oferty rozliczanej w modelu abonamentowym wynosi minimum 6 miesięcy. 

Czy można wcześniej zerwać umowę?

Umowa nie może zostać rozwiązana przed upływem terminu, na jaki została zawarta. Wyjątkiem są umowy zawierane na okres powyżej 12 miesięcy, które można rozwiązać z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Jakie posiadacie referencje?

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych nasi klienci mają zagwarantowane, że nigdzie nie zostanie zamieszczona informacja na temat współpracy. Gwarantuje to pełną dyskrecję oraz poszanowanie obowiązującego prawa. Zagwarantowane jest to zapisem w umowie. 

Czy zmiany wykonywane na stronie przez klienta powodują spadek pozycji fraz?

W przypadku głębokich zmian, jakie wprowadzane są przez klienta na stronie internetowej, może dojść do spadku pozycji fraz. Wynika to z faktu, iż na stronie pojawiają się nowe treści i materiały, które potrzebują czasu na zaindeksowanie.

Jak dobierać skutecznie słowa kluczowe?

Słowa kluczowe powinny odpowiadać tematyce oferowanych produktów lub świadczonych usług w określonym zakresie terytorialnym. Przykładem dla firmy remontowo-budowlanej może być słowo kluczowe: Remonty Warszawa.

Czy można zmienić słowa kluczowe w czasie trwania umowy?

W trakcie trwania umowy można zmienić słowa kluczowe po wcześniejszej konsultacji z usługobiorcą. Frazy mogą być zmienione jednokrotnie w okresie trwania umowy.

Czy można dodawać kolejne frazy do pozycjonowania w czasie trwania umowy?

W trakcie trwania umowy można dodawać dowolną liczbę słów kluczowych. W takim przypadku należy telefonicznie lub mailowo wyrazić chęć dodania nowych słów. Następnie sporządzany jest aneks do umowy.

Czy należy zmieniać domenę, jeśli strona wcześniej otrzymała filtr lub bana?

To, czy należy zmienić domenę, czy też nie, wynika z przeprowadzonego audytu danej strony internetowej. Nie można tego stwierdzić bez uprzedniego dokładnego sprawdzenia.

Co należy poprawić na stronie, aby dobrze się pozycjonowała?

Należy wykonać profesjonalny audyt strony www, a na jego podstawie ustalić, co należy poprawić. Pozycjonowana strona internetowa powinna zostać zoptymalizowana na podstawie przeprowadzonego audytu strony.

Czy pozycjonujecie w wyszukiwarkach zagranicznych?

Tak, z sukcesami pozycjonujemy strony internetowe w takich wyszukiwarkach, jak Google.de czy Google.co.uk.

W jaki sposób generowane są raporty?

Raport generowany jest automatycznie przez system do którego nie ma możliwości zewnętrznej ingerencji.

Jak przedłużyć umowę na pozycjonowanie?

Kilka dni przez zakończeniem umowy, kontaktujemy się z klientem mailowo lub telefonicznie i pytamy, jaka jest decyzja klienta o dalszej współpracy.

W jaki sposób wysyłane są do klienta rachunki?

Rachunki za pozycjonowanie stron www, wysyłane są zawsze pierwszego dnia każdego miesiąca drogą elektroniczną. Na życzenie klienta wysyłane są również w formie listowej.

Kiedy wysyłane są raporty pozycji fraz?

Raport sporządzany jest w ostatnim dniu każdego miesiąca. Natomiast wysyłany jest razem z rachunkiem, pierwszego dnia każdego nowego miesiąca.

Co jest potrzebne do zawarcia współpracy?

Do zawarcia umowy potrzebne są dane firmy, bądź osoby prywatnej oraz pełny adres i NIP, a także dane kontaktowe oraz frazy. Należy również podać okres, na jaki zawarta będzie umowa.

W jaki sposób jest podpisywana umowa na pozycjonowanie?

Sporządzona umowa wysyłana jest do klienta w formie elektronicznej do wglądu. Po jej akceptacji wysyłana jest pocztą do klienta pod wskazany adres, celem jej podpisania.